Rajasthan Group Tour 11 Nights / 12 Days
(Udaipur 2N, Chittorgarh 1N, Pushkar 1N,jaipur' 2N, Bikaner 1N, Jaisalmer 2N, Jodhpur 1N, Mt.Abu 1N)